Hvad er psykologbehandling?​

Psykologbehandling indledes med, at vi har en afklarende samtale, hvor dit problems omfang og art defineres. Sammen aftaler vi, hvad dine realistiske mål for behandlingen er, ligesom vi aftaler, hvordan det vil være relevant, at netop du arbejder med en ændring af tilstanden.

Behandlingen består af en række samtaler med udgangspunkt i de temaer og problemstillinger, som vi sammen har afklaret Mellem samtalerne vil det ofte være relevant, at du arbejder med forskellige øvelser og registreringer derhjemme med henblik på, at vi sammen skaber en mærkbar forandring i din konkrete dagligdag.

Behandlingens varighed afhænger af, hvad din problemstilling drejer sig om. Er du inden for den personkreds som sygesikringen giver tilskud til, giver de tilskud til 12 samtaler.​

HVORFOR PSYKOLOGBEHANDLING?

​Har du det psykisk skidt, er du angst eller deprimeret, er du plaget af bekymringer eller har du vanskeligheder i forhold til andre mennesker i en sådan grad, at det er plagsomt eller direkte forhindrer dig i at have et velfungerende liv, vil det gennem psykologbehandling formentlig være muligt at ændre på dette.​

KONTAKTINFORMATIONER

Psykologerne i Haderslev v/ Helle Sonasson

Mobil: 22 23 13 73

Hurtig navigation

Medlem af​